Trycksaker

Trycksaker

böcker

kataloger

programblad

företags- eller produktpresentationer

informationsmaterial

grafiska profiler

visitkort

…kort om trycksaker

Allt arbete sker med professionella bild- och layoutprogram, främst från Adobe. Jag kan ta emot material från de flesta programvaror för kontorsbruk, ex-vis MS Office m.fl, som underlag att arbeta vidare med, det måste dock vara i PC-kompatibelt format. Då materialet är färdigt och godkänt av kunden skickas det digitalt för tryckning, princip nästan direkt in i tryckpressen.

Ibland vet du som uppdragsgivare ganska väl vad du vill ha, i andra fall  bara att du måste ”ha något i din hand” inför ex-vis en mässa. Då tar vi fram idéer och förslag att jobba vidare med. Under arbetet ”bollas” utkast och förslag mellan oss med hjälp av pdf-filer eller utskrifter i färg. Som sista och extra kontroll före tryck kan vi även ta fram ett provtryck med hjälp av tryckeriet.

Underlag för trycksaker kan oftast även anpassas för exponering på webben som ex-vis pdf- eller bildfiler. Eller, varför inte producera ett snyggt och prydligt material enbart för webben, t.ex. en komplett produktkatalog i pdf-format. Intresserade kan själva ladda ner och skriva ut aktuella sidor eller artiklar och själv sparar du pengar för både tryckkostnad, expedition och porto. Ev. prislista, som kanske uppdateras oftare än katalogen, kan gärna ligga vid sidan i separat fil.