Foto- och bildhantering

Foto- och bildhantering

Från evision.se kan du få digitala foton från eget arkiv eller från en bildbyrå, naturligtvis kan vi också ta nya bilder efter önskemål. Självklart kan vi använda dina egna bilder, helst digitala med bra kvalité, men vi kan även scanna papperskopior eller dia.

…kort om bilder
De flesta foton, även de som är riktigt bra, kräver någon form av bearbetning och/eller anpassning för sitt ändamål. Webbsidor och trycksaker har helt olika krav.
Bilder för webben behöver optimeras ur flera olika aspekter, inte minst för att sidorna skall kunna öppnas så snabbt som möjligt och för att bilderna skall se bra ut på skärmen.
Bilder för trycksaker behöver en betydligt högre upplösning jämfört med webbsidor för att ge en bra slutprodukt.

Ofta behöver foton beskäras och/eller redigeras från felaktigheter och störande objekt – om det är möjligt – och inte minst för att passa i sammanhanget. Ibland kan det också vara en bra lösning att foga samman bilder i någon form av montage.

Här är några exempel på anpassning och optimering för webben varav den övre är frilagd och rensad från bakgrunden.